ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PROJECT

Η δημιουργία e-shop για το ηλεκτρονικό κατάστημα υλοποιήθηκε με στόχο την διάθεση των προϊόντων της εταιρείας στο διαδίκτυο προκειμένου να προσεγγίσει έναν μεγαλύτερο αριθμό πελατών και να αυξήσει τα έσοδα της επιχείρησης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρείας καθώς και η λεπτομερής ανάλυση όλων των επιμέρους παραγόντων, ήταν απαραίτητη. Μόνο έτσι είναι εφικτή η ανάπτυξη ενός e-shop το οποίο θα αντιπροσωπεύει το προφίλ της εταιρείας στον μέγιστο βαθμό.